پاورپوینت آشنایی با گیاهشناسی پنبه (طلای سفید)

پاورپوینت آشنایی با گیاهشناسی پنبه (طلای سفید)

پاورپوینت آشنایی با گیاهشناسی پنبه (طلای سفید)

قالب فایل : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 43 اسلاید

فهرست مطالب :

گیاهشناسی

مشخصات بذر

ریشه

ساقه

شکوفه

گل

غوزه

انواع عمده پنبه

عملیات قبل از تهیه زمین

‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻬﻴﻪ ﺯﻣﻴﻦ

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺎﺷﺖ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺷﺖ

ﻭﺍﻛﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻭﺍﻛﺎﺷﺖ

ﺗﻨﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ

ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻋﻠﻔﻬﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻭﺳﻠﻪ ﺷﻜﻨﻲ

ﻛﻮﺩﻫﻲ

وجین و سله شکنی

ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﺮﺍﺽ

ﺗﻨﺎﻭﺏ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺩﺭ ﭘﻨﺒﻪ

تناوب مورد استفاده برای پنبه

ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﭘﻨﺒﻪ

ماشینهای برداشت پنبه

پنبه چین ها

غوزه چین ها

سطح زیرکشت

توصیه های فنی دررابطه با عملیات برداشت پنبه

روغن پنبه‌دانه

سازگاری اقلیمی پنبه

کاربرد واهمیت پنبه

منابع